• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Dataloggers + software

Home - Lexitron

Sistemas destinados a la adquisición de datos a partir de sensores de medida de parámetros físicos, químicos o señales eléctricas.