• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Posició

Home - Sensotec

Fruit de la demanda de la mesura de la posició als assajos de força, Sensotec va incorporar la línia de transductors de desplaçament resistiu d’ alta resistència. Preparats pels ambients més hostils i els assajos de fatiga.