• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Indicadors digitals

Home - Lexitron

Equips destinats a la visió numèrica de magnituds. Preparats per a instal·lar en panell, a carril o a pared ens serveixen per veure una informació numèrica a partir d’una entrada analògica o digital.

Es disposa de diferents formats des d’un petit frontal fins a una pantalla visible a gran distància.

També existeixen versions especials amb certificacions, alta resistència mecànica, funcions específiques, etc.