• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Convertidors

Home - Lexitron

Equips electrònics destinats a l'amplificació o conversió de senyals elèctrics. Amb diferents formats (instal·lació en carril DIN, instal·lació mural o instal·lació en capçal) ens generen un senyal de sortida normalitzada (en Vdc o mAdc) a partir de senyals primàries de sensors normalitzats: RTD, TC, Ohm, mVdc, mAdc, Vdc, potenciòmetre, etc.