• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Aïlladors

Home - Lexitron

Equips per l’aïllament galvànic de senyals d’instrumentació. S’apliquen principalment en instal·lacions amb problemes de masses, preses de terra deficients, equips que generen pertorbacions a la xarxa, per seguretat o risc de danys dels equips por descàrregues o sobretensions (a l’entada o a la alimentació).