• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Sensotec Group


HISTÒRIA

Sensotec, es va fundar l’any 1984 por un petit equip d’Enginyers i Tècnics especialitzats en el Sector de la Instrumentació Industrial. Des del començament, les seves activitats es van centrar  en el camp de la mesura i control de variables per la Indústria (pressió, temperatura, humitat, nivell, forces/pesos i desplaçament).

 

Malgrat que en aquell moment els sistemes de mesura es basaven majoritàriament en tecnologies electro-mecàniques, Sensotec Instruments SA va ser pionera en España en la  introducció dels nous avanços de la electrònica que començava a aplicar-se en el camp dels Sensors / Transductors / Transmissors.

 

Al 1990 la seva especialització, en aquest campo, era coneguda a la majoria de les Indústries i fabricacions OEM del nostre País ja que el seu programa de subministrament incloïa una considerable gama de Sensors/Transductors/Transmissors con senyals de sortida compatibles amb la majoria d’equips de mesura del mercat, així com els equips electrònics complementaris per l’alimentació, el tractament i visualització d’aquestes senyals. En aquesta etapa es va iniciar la fabricació d’indicadors digitals i convertidors de senyals sota la marca LEXITRON.

 

Al 1994 amb el trasllat a la nova seu es va construir a la empresa un laboratori d’assajos i calibratges amb capacitat de desenvolupar i fabricar instruments destinats a la industria a nivell internacional. Amb la incorporació dels transmissors CERAM SENSOR i sota la marca SENSOTEC, es va desenvolupar una generació de sensors de pressió i de força. De forma implícita havia nascut SENSOTEC GROUP format en aquell moment per dues marques especialitzades.

 

L’any 2003 amb la compra de la empresa NIVOMAT, Sensotec Group va ampliar el seu camp de fabricació amb instruments mecànics de mesura de nivell, pressió i cabal.

 

L’any 2007, amb la experiència adquirida en el camp del nivell i cabal, es va crear la quarta marca del grup: LEVELTEC, especialitzada en la fabricació d’instruments electrònics de mesura de cabal i de nivell.

ACTUALITAT

Sensotec Group, te la seu central a l’àrea metropolitana de Barcelona on tenim ubicades les instal·lacions destinades a la fabricació i els laboratoris, el magatzem i les oficines centrals. L’equip humà està format bàsicament per Enginyers i Tècnics especialitzats en el camp de instrumentació.

Les instal·lacions disposen dels mes avançats sistemes d’assajos i calibratges destacant diversos bancs de pressió, temperatura, assajos elèctrics i un banc de dinàmica de fluids que ens permet desenvolupar i fer assajos reals en fluids en moviment (cabal, energia, nivell, etc.)

Així mateix disposem d’acords de col·laboració i projectes mixtos amb universitats i centres tecnològics pel desenvolupament de nous projectes i desenvolupaments.

 

Estem presents a Madrid i Lisboa amb oficines pròpies, personal i organització adequada per la comercialització i suport tècnic a tot el centre d’Espanya.

A nivell internacional, Sensotec Group disposa d’una gran xarxa de distribució per poder donar servei, per mitjà d’una estret col·laboració amb personal especialitzat en el mercat de la majoria de països del mon. Tant en la comercialització i assessorament per nous projectes com en el servei postvenda en el mon globalitzat actual.

 

Sensotec Group està formada actualment per 4 marques que comparteixen sinèrgies i recursos d’investigació.

LEXITRON: Especialitzada en indicadors digitals, convertidors de senyar i fonts d’alimentació

LEVELTEC: Desenvolupa i fabrica instruments electrònics per la mesura de cabal i nivell

NIVOMAT: Especialitzada en la fabricació d’instruments mecànics de mesura de cabal i nivell.

SENSOTEC: Fabrica sensors de diverses magnituds físiques, especialment pressió, força i temperatura.