• Català
  • Francais
  • English
  • Español

Política de Qualitat

Sensotec Instruments


Sensotec Instruments

La Política de qualitat de Sensotec té com objectiu minimitzar les incidències amb clients y proveïdors tendint al 0% d’errors i disposar de les eines necessàries pera minimitzar qualsevol incident que pugui afectar al client. 

 

A partir de la missió descrita anteriorment tenim definit clarament el rumb de l’Empresa i en bas

e a això establim las decisions estratègiques necessàries per garantir la nostra competitivitat.

La política de qualitat de Sensotec es sustenta sobre 5 premisses:

  • Els requisits de la norma ISO 9001.  Per mitjà de la norma ens obliguem al compromís de complir amb els requisits dels clients i de millora continua del nostre sistema de gestió.
  • El client. La satisfacció del client és l’objectiu principal. La millora de l’atenció personal al client i la recerca de solucions satisfactòries en quant a terminis de lliurament, solucions tècniques i rendibilitat son les eines per aconseguir-ho.
  • El mercat. Hem de mantenir-nos al dia en les necessitats i novetats que ofereix el mercat.
  • La nostra Empresa. Som conscients de la organització que disposem, de les nostres possibilitats i habilitats pel que hem d’aprofitar al màxim el nostre potencial i evitar incidir en elements que estan fora del nostre abast.
  • Organització. tots els recursos humans de Sensotec, des de la direcció fins a tot l’staff, estem compromesos amb la política de qualitat com element fonamental en la gestió de la organització.

Sensotec Group disposa de les següents certificacions:

 

· Certificat ISO 9001:2015
· Directiva 2002/96/CE , acreditació como productor P-46652-1
· Certificat CE de tots les equips comercialitzats
· Certificats dels productes. Disposem de productes certificats per diferents organismes y homologacions diverses. Entre ells destaquem: ATEX, DNV, Germanischer Lloyd, LLoyd’s Register, UKAS, TÜV, ENAC, CSA,KTL,KOSHA, SIL-2, DESINA, CiA, PNO